Diagno

STYKA

We współpracy z rzetelnym i wiarygodnym laboratorium Alab oferujemy diagnostykę laboratoryjną w zakresie badań laboratoryjnych krwi i moczu, badań mikrobiologicznych oraz badań histopatologicznych